Nawigacja

Komunikaty

Informacja o dotacjach przyznanych w 2020 r.

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 14.04.2020 Rejestr zmian

Zgodnie z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Instytut Pamięci Narodowej informuje, że w 2020 r. przyznał dotacje:

„Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” w wysokości 200 tys. zł., na realizację zadania publicznego pt. „Pozyskiwanie, weryfikacja i opracowanie informacji dotyczących faktów pomocy udzielanej ludności żydowskiej przez polskich obywateli w okresie II wojny światowej” 

„Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” w wysokości 200 tys. zł., na realizację zadania publicznego pt. „Pozyskiwanie, opracowanie i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej komputerowej, imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945”

Dotacje przyznano na podstawie umów zawartych z ww. podmiotami.

Medatdane

Data publikacji 14.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
do góry