Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o dotacjach przyznanych w 2018 r.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 20.02.2018 Rejestr zmian

Zgodnie z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Instytut Pamięci Narodowej informuje, że w 2018 r. przyznał dotacje:

„Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” w wysokości 200 tys. zł., na realizację zadania publicznego pt. „Pozyskiwanie, weryfikację i scalanie informacji dotyczących faktów pomocy udzielanej ludności żydowskiej przez polskich obywateli w okresie II wojny światowej” 

„Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” w wysokości 200 tys. zł., na realizację zadania publicznego pt. „Pozyskiwanie, weryfikacja i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej komputerowej, imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945”

Dotacje przyznano na podstawie umów zawartych z ww. podmiotami.

Medatdane

Data publikacji 20.02.2018
Data modyfikacji 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry