Nawigacja

Komunikaty

Informacja o dotacjach przyznanych w 2017 r.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza
Data publikacji 07.03.2017 Rejestr zmian

Zgodnie z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Instytut Pamięci Narodowej informuje, że w 2017 r. przyznał dotacje:
 
„Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” w wysokości 200 tys. zł., na realizację zadania publicznego pt. „Pozyskiwanie, weryfikację i scalanie informacji dotyczących faktów pomocy udzielanej ludności żydowskiej przez polskich obywateli w okresie II wojny światowej” 
„Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” w wysokości 200 tys. zł., na realizację zadania publicznego pt. „Pozyskiwanie, weryfikacja i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej komputerowej, imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945”
 
Dotacje przyznano na podstawie umów zawartych z ww. podmiotami.
 

Medatdane

Data publikacji 07.03.2017
Data modyfikacji 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry