Nawigacja

Komunikaty

Wykaz jednostek wraz z kwotami przyznanych dotacji

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 10.01.2014 Rejestr zmian

Zgodnie z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informujemy , że w 2013 r. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostały zawarte przez Instytut Pamięci Narodowej 2 umowy:

  • w dniu 19 sierpnia 2013 r. z Fundacją "Polsko-Niemieckie Pojednanie" na realizację zadania publicznego pl. "Pozyskiwanie, weryfikacja i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej komputerowej , imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945" - umowa na kwotę ogółem 700 tys. zł, w tym 200 tys. zł w 2013 r., 250 tys. zł w 2014 r. i 250 tys. zł w 2015 r;
  • w dniu 19.09.2013 r. z Fundacją "Instytut Studiów Strategicznych" na realizację zadania publicznego pt. "Pozyskiwanie, weryfikacja i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej komputerowej, imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom ze strony okupanta niemieckiego w latach 1939-1945 za pomoc ludności żydowsk iej" - umowa na kwotę ogółem 500 tys. zł, w tym 100 tys. zł w 2013 r., 200 tys. zł w 2014 r. i 200 tys. zł w 2015 r.

Medatdane

Data publikacji 10.01.2014
Data modyfikacji 26.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry